Good Morning SMS

*ઘર નાનુ હશે તો

*ઘર નાનુ હશે તો ચાલશે*
*પણ,*
*મનનો દરવાજો તો મોટો જ રાખજો,*

*તો જ એમાથી દુઃખને જતા*
*અને,*
*સુખને આવતા વાર નહી લાગે,,,!!*

🌧☕ Good Morning☕🌧

Funny Whatsapp Videos

Funny Whatsapp GIFs