Good Morning SMS

*મરજી તમારી* ???? 🌹

*મરજી તમારી* ????

🌹 *દુખી* રહેવું છે? તો દરેક માં *ખામી* શોધો,

*સુખી* રહેવું છે? તો દરેક માં *ગુણ* શોધો🌹
*Good Morning*

Funny Whatsapp Videos

Funny Whatsapp GIFs