நேத்து நான் சச்சின்

டெண்டுல்கர்கிட்ட

போன்ல பேசினேன்.
சூப்பர்! என்ன

சொன்னார்?
ஸாரி, ராங்

நம்பர்ன்னார்!