Good Night SMS

‪*नेहमी छोट्या छोट्या* *चुका सुधरायचा

‪*नेहमी छोट्या छोट्या*
*चुका सुधरायचा प्रयत्न करा,*
*कारण मनुष्याला डोंगराने नाही*
*तर छोट्या दगडानेच ठेच लागते…..*

Good Night

Funny Whatsapp Videos

Funny Whatsapp GIFs