Friendship SMS Good Night SMS

🌹🌹🌹🌹🌹 🍂आई म्हणजे भेटीला आलेला

🌹🌹🌹🌹🌹

🍂आई म्हणजे भेटीला
आलेला देव ,
पत्नी म्हणजे देवाने दिलेली भेट 🍂
आणि मित्र म्हणजे
🍂 देवालाही न मिळणारी भेट …….

☺ Good Night😊

Funny Whatsapp Videos

Funny Whatsapp GIFs